FAQ

Madalas na Katanungan

Bakit Binance Smart Chain (BSC)?

Dahil sa mataas na gas fees at tumataas na presyo ng ethereum, ang decentralised finance (DeFi) ay unti-unting humihirap, bumabagal, at sumasakit para sa maliliit na mga investor. Ang BSC nagsisilbing dahilan ng kasalukuyang ng pagpapahusay ng karanasan sa mga user para sa mga DeFi user kahit na sabihin na ito ay nauugnay sa EVM (Ethereum Virtual Machine) at mayroong oras ng block na humigit-kumulang ~ 3 segundo. Madaling sabihin, ang transaksyon ng BSC ay mabilis at mas mura habang pinapanatili pa rin ang kakayahan na makipag-ugnayan sa mga smart contract.

Para sa kinabukasan tulad ng naiplano ng grupo sa roadmap, ang Autofarm ay bubuo ng cross-chain vaults at DEX aggregators sa mga network chain magagawa iyon at mapapatunayan na maaasahan, mura, at mabilis sa kanilang mga DeFi user. Ang network chain na ito ay kasama ang Huobi Eco Chain (HECO), Kusama, Polkadot, at xDai.

Ang Autofarm ba ay ligtas gamitin?

Tulad ng nabanggit sa seksyon ng risks, ang Autofarm ay madaming dahilan para mapagaan ang smart contract risks. Pinagaan namin ang risk sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng smart contract na may 24 oras na time-locks (maliban sa premyo ng $AUTO multiplier sa 12 oras) at magkaroon ng mga kagalang-galang na auditor audit sa buong proyekto.

Mga Audit report

Ang mga Autofarm user ay maaaring bumili ng insurance para ingatan laban sa smart contract failure at mga potensyal na pagsasamantala ng Soteria. (Ang mga detalye kung paano ito gagawin ay makikita dito). Bilang karagdagan, ang Autofarm ay nakipagsosyo din sa CertiK para ipatupad ang CertiKShield bilang pag-iingat laban sa potensyal na pagnanakaw o nawalang pondo. Pinakahuli, ang Autofarm ay magbibigay ng 3% gas rebates na matatanggap namin mula sa buwanang Binance BUIDL Reward Program para mai-set-up ang Autofarm SAFU fund na magagamit para sa mga pagbabayad sa kaganapan ng mga pagsasamantala o pagkawala ng mga pondo.

Ang Autofarm ay nakipagsosyo din sa Immunefi at at magho-host sa aming bug bounty program ng hanggang sa $50,000 sa kanilang platform kung saan ang mga security researcher ay maaaring suriin ang aming mga smart contract, ipaalam ang mga kahinaan, mabayaran at gawing mas ligtas ang protokol ng Autofarm. Higit pang mga detalye tungkol sa bug bounty program ay makikita dito.

Para sa hinaharap, pinaplano ng grupo na magtayo ng treasury fund na maaaring gamitin para mas pondohan pa ang mga external audit ng protokol (napapailalim sa kasunduan ng komunidad – governance). Dagdag pa nito, maaari mong ipakita ang iyong suporta para sa Autofarm sa pamamagitan ng upvoting samin sa DefiYieldInfo para sa complimentary audit ng komunidad.

Ano ang multiplier number bukod sa kahulugan ng BSC vaults?

Ilagay lamang, ang multiplier number (sa sitwasyong ito 9.5x) tumutukoy sa halaga ng $AUTO tokens inilaan bilang pamamahagi ng lahat ng ibang BSC vaults sa ibang multiplier number. Ibig sabihin sabihin, ang vault na my mataas na multiplier number ay ilalaan para sa mataas na bilang ng $AUTO tokens kumpara sa vault na may mababang multiplier number.

Sa kasalukuyan, ang emission rates ay nasa 0.008 $AUTO/block (na umaabot sa 230.4 $AUTO araw-araw) at dahil sa dulo humigit-kumulang sa Oktubre 2021 kapag ang maximum supply ay umabot na sa 80,000. (Maaari mong tignan ang aming tokenomics dito).

Bakit ang idineposito kong balanse ay pabago-bago?

Bilang vault strategies posible na makikita mo ang iyong idinepositing mga asset ay bumababa at tumataas ng pa unti-unti sa paglipas ng panahon. Nangyayari ito, halimbawa ang Venus vaults, kapag ang interes ay binabayaran sa mga posisyon sa paghiram na ay mababayaran din ng farm ng XVS. Karaniwan, sa konting oras, ang user ay makikita kung paano dineposito ang mga asset return sa normal.

Dahil ito ay ang parehas na asset na hiniram at hinram ng maraming beses ang liquidation risk ay halos wala. Ang Autofarm contracts ay idinisenyo para i-optimize ang yield nang hindi napupunta sa liquidation point at hindi naaapektuhan sa paggalaw ng mga presyo.

Last updated