Fees

Ang pinakamura na yield optimiser sa BSC at HECO network

Alam namin na ang bayarin ay kinukuha ang kita precious yields, ganun pa man, kinukuha namin ang pinakamababang fees sa BSC at HECO network (Lahat ng APY at APRs na ipinapakita ay kasama na ang mga bayarin). Ang mga sumusunod na seksyon magbibigay ng isang buod at detalyadong paliwanag ng marami pang bayarin na nauugnay sa Autofarm vaults. Para sa transparency, lahat ng kinakailangan na bayarin na nauugnay sa bawat partikular na vault ay makikita na sa vault dropdown na seksyon sa platform.

Lahat ng APY at APR na ipinakita sa detalye ng vault ay isinama na ang lahat ng nauugnay na bayarin, ganun pa man para makuha ang WYSIWYG (what you see is what you get).

Buod

Ang BSC Vaults

  • Controller Fee: 0.2%

  • Platform fee (treasury): 0.5%

  • Vault Fee ($AUTO Buyback & Burn): 1.5%, 3.0% for non-$AUTO earning vaults

  • Entrance Fee: <0.1% para sa paunang kapital (One-off)

  • Withdrawal Fee: 0.0%

Total Fees: 2.2 + <0.1% para sa paunang kapital

Para sa WBNB-AUTO LP vaults, wala ng babayaran para sa lahat.‌

Ang HECO Vaults

  • Controller Fee: 0.08%

  • Platform fee (treasury + pagbabahagi ng kita): 0.3% + 1.5% = 1.8%

  • Entrance Fee: <0.1% para sa paunang kapital (One-off)

  • Withdrawal Fee: 0.0%

Total Fees: 1.88% + <0.1% para sa paunang kapital

Mga Detalye

Controller Fee

Ang bayarin na ito ay gumagamit ng cover gas costs para sa aming dynamic optimised auto-compounding.

Platform fee (treasury + pagbabahagi ng kita)

Ang mga bayarin na nakolekta ay ilalaan bilang bahagi ng Autofarm treasury na maaaring magamit para sa iba`t ibang mga layunin tulad ng pagkuha ng external audits, community engagement, marketing at salary payment para sa grupo.

Ang Vault Fee ($AUTO Buyback & burn)

Ang maliit na % ng kita sa bawat kinita () ang kaganapan ay gaamitin sa buy back $AUTO tokens para i-burnt, binabawasan ang ang kabuuang supply ng $AUTO magpakailanman, sa ganon nakikinabang ang lahat ng mga $AUTO holder at liquidity provider. Ang buyback burn rate ay tulad ng sinasabi sa dropdown ng bawat vault. Sa kasalukuyan, lahat ng 'non-turbo' vaults ay mayroong vault fee na 1.5%, at 'turbo' vaults na 3.0%.

Ang Vault Fee (Reward $AUTO stakers)

Ang Vaults mula sa cross-chain katulad ng HECO ay gagamitin para bigyan ng premyo ang mga $AUTO stakers na nag-stake ng kanilang $AUTO tokens sa isang token vaults sa BSC network. Sa kasalukuyan, ang BSC-HECO bridge ay hindi pa naitayo pero itatayo sa humigit-kumulang isang buwan mula ngayon, at itong Vault Fee na 1.5% ay ipapatupad sa lahat ng HECO vaults.

Entrance Fee

Ang bayarin na ito ay nagsisilbing isang mekanismo para hikayatin ang early liquidity provision pati na din ang prevent front-running.

Entrance fee =

Unang Halimbawa: Pool TVL = $10,000. Nag-deposito ka ng $1,000. Max entrance fee = 0.1%. Entrance fee = 0.0909%‌

Pangalawang Halimbawa: Pool TVL = $100. Nag-deposito ka ng $1,000. Max entrance fee = 0.1%. Entrance fee = 0.00909%

Withdrawal Fee

0.0%

Last updated