Tokenomics

Ang AUTO token ay ang native token ng Autofarm

Max Supply: 80,000 $AUTO

Ang Autofarm ay nagsimula ng walang pre-farm o pre-sale. $AUTO ay nakamint taon taon simula Ika-15 ng Disyembre 2020 at matatapos humigit-kumulang sa pagitan ng Oktubre 2021 (0.008 $AUTO/ block)

Para masiguro ang patas na pamamahagi ng $AUTO, ang mga vault user lamang (non-turbo vaults) ang pwedeng makapagmina ng $AUTO token dagdag pa nito ang mga yield mula sa auto-compounding vaults.

Mga Detalye:

Deflationary Tokenomics: Ang bayarin sa Vault (1.5 - 3.0%) sa mga vault user na kumikita ay ginagamit para maisagawa ang market buy-backs at itong $AUTO ay ma-burnt out ang supply ng tuluyan dito.

Utility:

  • Tumanggap ng mga bayad mula sa mga cross-chain vault

  • Tumanggap ng mga DEX aggregator

  • Governance

Tingnan ang Roadmap sa ibaba para sa higit pang mga kagamitan sa hinaharap ng $AUTO:

  • ~74.5% ang available para sa vault token mining program

  • ~12% ang para sa team upang matiyak ang napapanatiling at mabilis na pagbabago

  • ~13.5% ang hinaharap na insentibo ng mga cross-chain vault at iba pang mga produkto sa Autofarm ecosystem

Ang koponan ay nag-lock ng 1,388 $AUTO token (mula sa unang 1.5 (buwan ng emission) para sa 6 na buwan dito.

Contract Addresses:

Binance Smart Chain: (AUTO)

Polygon Chain: (pAUTO)

Klaytn Chain: (kAUTO)

Moonriver Chain:

OKEx Chain:

Celo Chain:

Footnotes:

Naiintindihan namin ang 80,638.189325 $AUTO token na kasalukuyang ipinapakita sa@bscscan. Ito ay dahil sa maling paglalaan ng $AUTO na mga reward sa isang partikular na vault na nagbigay-daan para sa $AUTO na mai-mint (nangyari ito habang ang $AUTO ay <80k pa).

Gayunpaman, ang karagdagang paggawa ng mga $AUTO token ay hindi na posible dahil ang kasalukuyang kabuuang supply ay >80k na at ang minter ay nasunog na mula sa simula.

Upang bawasan ang kabuuang supply sa ipinangakong 80k, sinunog ng treasury ang katumbas na 638.189325 $AUTO surplus token:

https://bscscan.com/tx/0x598663bb8050c16c3777df838058540ed83c6223a7e8b1f9b9bade8fc7719c46

Last updated