$xDAI Faucet para sa gas fee

Ang faucet ay isang maliit na regalo sa asset na kailangan para matupad ang isang transaksyon sa isang partikular na chain. Ang listahan sa ibaba ay naglalaman ng mga opsyon sa Faucet para sa xDai Chain:

Kapag pinagdikit ang $DAI (na may xPollinate) sa xDai chain, awtomatiko kang magkakaroon ng tamang $xDAI asset sa xDai chain upang bayaran ang mga bayarin sa transaksyon.

Last updated