xDai Chain (xDai)

Ang xDai chain ay isang stable payments EVM (Ethereum Virtual Machine) blockchain na idinisenyo para sa mabilis at murang mga transaksyon. Gumagamit ang chain ng isang natatanging dual-token na modelo; Ang xDai ay isang stable na token na ginagamit para sa mga transaksyon, pagbabayad, at bayarin, at ang STAKE ay isang token ng pamamahala na ginagamit upang suportahan ang pinagbabatayan ng POSDAO Proof-of-Stake consensus.

xDai ⚔

STAKE 🦸

Layunin

Stable na Pagbabayad paa sa Bayarin ng Transaction (gas)

Staking & Protocol Protection

Community Governance

Katatagan

Stable sa USD

Volatile / Market Driven

Block explorer: https://blockscout.com/xdai/mainnet

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa xDai, makipag-ugnayan sa kanilang opisyal na dokumentasyon.

Last updated