Fulcrum (bZx)

Ang Fulcrum portal (https://fulcrum.trade/) ay isang front-end na web interface para sa pakikipag-ugnayan sa mga bZx smart contract. Ang Fulcrum ay binuo sa bZx base protocol at pinalawak ang protocol sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa parehong mga loan at margin position na ma-tokenize.

  • Ang mga tokenized na loan, na tinatawag na iTokens, ay para sa pagpapahiram sa user ng kanilang mga asset at makakuha ng interes.

  • Ang mga tokenized na posisyon, na tinatawag na pTokens, ay para sa pagkakaroon ng mahaba o maikling market exposure sa isang asset, at para sa pagpapaalam sa user na makipag-trade gamit ang mga hiniram na pondo at may leverage.

Parehong sumusunod sa ERC20 ang iTokens at pTokens at nagbibigay ng access sa read-only na function na simbolo, pangalan, decimal, totalSupply, balanceOf, at allowance, pati na rin ang state-changing function transfer, transferFrom, approve, increaseApproval, at reduceApproval. Sama-sama, tutukuyin namin ang parehong iTokens at pTokens bilang "Fulcrum tokens".

Ang seksyong ito ay naglalaman ng sumusunod na Polygon PAANO-ANG-MGA-ITO para sa Fulcrum (bZx) platform:

pagePag-lending ng (iTokens) + VaultspagePag-withdraw + Pag-unlend ng (iTokens)

Mangyaring isaalang-alang din ang pagbabasa ng Fulcrum and bZx documentation para sa anumang karagdagang detalyadong impormasyon:

Last updated