Alisin ang Liquidity (3LP - curve.fi)

Kung sa anumang oras ay gusto mong bawiin ang iyong mga token ng USDT-USDC-DAI LP mula sa autofarm vault at pagkatapos ay alisin ang liquidity form na curve.fi, ang PAAN)-ANG-MGA-ITO ay makakatulong sa iyo sa prosesong ito.

1) Buksan ang the vault in which you have provided liquidity at ilagay ang halaga ng LP (o gamitin ang MAX button) at pagkatapos ay i-click ang "Withdraw" na buton:

2) Pagkatapos, bumalik sa Withdraw section of the curve platform. Ilagay ang porsyento ng mga token at kung aling mga token ang gusto mong bawiin. Pagkatapos ay tapusin ang proseso sa pamamagitan ng pagpindot sa "Withdraw" na buton.

Last updated