Cherryswap

Ano ang CherrySwap?

Ang CherrySwap ay ang awtomatikong market-making protocol batay sa OKExChain(OEC).

Pinagtibay nito ang mekanismo ng Automatic Market Maker (AMM) at naglalayong makamit ang self-driven na paglikha ng liquidity na may sari-saring function tulad ng liquidity mining, IFO, NFT, lottery, at DAO, upang mabigyan ang mga kasali ng maximum na halaga ng bonus.

Official website: https://www.cherryswap.net/

Official Docs:

[1] Maaaring makita ang pinakabagong data sa

[2] Maaaring tingnan ang codebase sa

Last updated