Liquidity Pools - Beginners Guide

Pakitandaan, ang mga gabay at anumang iba pang dokumentasyon sa seksyong ito ay hindi payo sa pananalapi. Mangyaring palaging i-double check ang mga mapagkukunan upang patuloy na turuan ang iyong sarili at gawin ang iyong sariling pananaliksik (DYOR).

Ano ang Liquidity Pools?

Ang mga liquidity pool ay mga pool ng mga token na naka-lock sa isang smart contract. Ginagamit ang mga ito upang mapadali ang trading sa pamamagitan ng pagbibigay ng liquidity at malawakang ginagamit ng ilan sa mga DEX (Decentralized Exchanges).

Paano Gumagana ang Liquidity Pools?

Gumagamit ang mga liquidity pool ng mga algorithm na tinatawag na Automated Market Makers (AMM) upang magbigay ng patuloy na liquidity para sa trading.

Ang isang solong liquidity pool ay nagtataglay ng isang pairs ng mga token at ang bawat pool ay lumilikha ng isang bagong merkado para sa partikular na pais ng mga token. Ang unang depositor sa pool o liquidity provider ay nagtatakda ng paunang presyo ng mga asset sa pool. Ang mga liquidity provider ay insentibo na magbigay ng pantay na halaga ng parehong mga token sa pool. Makakatanggap sila ng mga espesyal na token na tinatawag na mga token ng LP na naaayon sa kanilang kontribusyon sa pool. Kapag naganap ang isang kalakalan, isang 0.3% na bayad ang kinokolekta at ibinabahagi nang proporsyonal sa lahat ng may hawak ng token ng LP.

Kapag nagkaroon ng token swap sa pamamagitan ng pool, bababa ang supply ng asset habang tataas ang supply ng asset. Samakatuwid, nangyayari ang mga pagbabago sa presyo na inaayos ng isang algorithm na tinatawag na automated market maker (AMM). Ito ang panahon kung saan ginagampanan ng mga liquidity pool ang kanilang pinakamahusay na papel dahil hindi nila kailangan ng isang propesyonal at sentralisadong market maker upang pamahalaan ang mga presyo ng mga asset. Ang mga liquidity provider ay nagdedeposito lang ng kanilang mga asset sa pool at ang matalinong kontrata ang bahala sa pagpepresyo.

Kapaki-pakinabang na dokumentasyon

https://crypto-economy.com/what-are-liquidity-pools-and-how-do-they-work/ https://finematics.com/liquidity-pools-explained/

Mga Video tungkol sa Liquidity Pools

Last updated