Cronos Chain (CRO)

Ang Cronos ay ang unang Cosmos EVM chain para sa DeFi, NFT, at metaverse na naglalayong malawakang sukatin ang DeFi at desentralisadong application ecosystem.

Maaaring malawakang sukatin ng Cronos ang DeFi at desentralisadong application ecosystem sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga developer ng kakayahang agad na mag-port ng mga app mula sa Ethereum at EVM-compatible chain.

Sa mababang gastos, mataas na throughput, mabilis na finality, at built-in na interoperability, nakahanda ang Cronos na magdala ng mga desentralisadong aplikasyon sa 10 milyong user base ng Crypto.com ecosystem at higit pa.

EVM Compatible

Binuo sa Ethermint, na sumusuporta sa mabilis na pag-port ng mga app at smart contract mula sa Ethereum at iba pang EVM-compatible na chain.

Scalable

Ang mga Scalable Cronos ay maaaring magproseso ng higit pang mga transaksyon kada minuto kaysa sa Ethereum, na ginagawang mas mabilis, mas mura, at mas berde upang magsagawa ng mga smart contract.

Interoperable

Interoperable Ang Inter Blockchain Communications (IBC) protocol ay nagbibigay-daan sa interoperability at bridging sa Crypto.org Chain, at iba pang IBC-enabled na chain, gaya ng Cosmos Hub.

Proof of Authority (POA)

Proof of Authority (POA) Isang mas streamlined at scalable na consensus mechanism na consensus protocol habang pinapanatili pa rin ang seguridad na may hanay ng mga validator na pinapatakbo ng maraming iba't ibang partido.

Open Source

Open Source Tinatanggap namin ang aming komunidad na suriin at magbigay ng mga mungkahi para palakasin ang Cronos.

Para sa higit pang impormasyon sa Cronos chain, pakitingnan ang opisyal na dokumentasyon.

Last updated