Boba Network (ETH L2)

Ang Boba ay isang L2 Ethereum scaling at augmenting solution na binuo ng Enya team bilang mga pangunahing contributor sa OMG Foundation. Ang Boba ay isang susunod na henerasyong Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution na nagpapababa ng mga bayarin sa gas, nagpapahusay sa throughput ng transaksyon, at nagpapalawak ng mga kakayahan ng mga smart contract. Nag-aalok ang Boba ng mabilis na paglabas na sinusuportahan ng mga liquidity pool na hinimok ng komunidad, na pinapaliit ang panahon ng paglabas ng Optimistic Rollup mula pitong araw hanggang ilang minuto lang, habang binibigyan ang mga LP ng insentibong pagkakataon sa pagsasaka ng ani.

Ang mga napapalawak na smart contract ng Boba ay magbibigay-daan sa mga developer sa buong Ethereum ecosystem na bumuo ng mga dApp na gumagamit ng code na ipinatupad sa web-scale na imprastraktura gaya ng AWS Lambda, na ginagawang posible na gumamit ng mga algorithm na masyadong mahal o imposibleng isagawa on-chain.

Binubuo namin ang Boba sa paraang inuuna ang aming mga user at developer. Ang aming layunin ay bumuo ng isang pragmatic L2 na ang unang hakbang patungo sa pagbubukas ng Ethereum sa susunod na Bilyong user. Samahan kami sa aming misyon at tumulong sa pagpapalago ng komunidad.

Last updated