Para sa xDai chain (xDai)

Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga sumusunod na maramihang pag-bride PAANO-ANG-MGA-ITO mula at papunta sa xDai Chain:

page(xPollinate) Bridge assets mula sa BSC > xDaipage(xDai Omni bridge) Mag-bridge ng mga asset mula sa BSC at ETH > xDai

Iba pang mga pagpipilian sa tulay:

Mula sa ETH > xDai:

https://bridge.xdaichain.com/

Last updated