(VelasPad) Mga bridge asset mula BSC > Velas

Para mag-bridge ng mga asset mula BSC papunta sa Velas chain, maaari mong gamitin ang VelasPad bridge sa https://bridge.velaspad.io/#.

Mga kasalukuyang sinusuportahang asset ng VelasPad Bridge:

  • VLXPAD

  • BITORB

  • PLSPAD

  • SCAR

Para sa tutorial na ito, i-bbridge namin ang VLXPAD mula sa BSC hanggang sa Velas chain. Bago simulan ang pag-bridge siguraduhing mayroon kang mga asset na gusto mong i-bridge na handa sa iyong BSC wallet.

1) Pumunta sa VELASPAD bridge sa https://bridge.velaspad.io/# at i-connect ang iyong wallet. Piliin ang BSC bilang "from" chain at Velas bilang ang chain na gusto mong i-bridge sa iyong mga asset. Ilagay ang halaga ng mga token na gusto mong i-bridge at i-click ang "Swap" na button:

2) Susunod, lalabas ang isang pop up ng kumpirmasyon kasama ang mga detalye ng transaksyon, i-click ang "Confirm" kung ang mga ito ay tulad ng inaasaha

3) The bridging transaction needs to be approved next, click the "Approve" button to do that:

4) After approving, the bridging transaction can be submitted by clicking the "Submit" button:

5) The bridging will now start. During the bridging the screen below will be shown:

6) After bridging succesfully (which can take several minutes), the screen below will be shown and your assets are succesfully bridged to the Velas chain and ready for you to use!

Last updated