Mag-bridge ng mga asset mula BSC > Polygon Chain (MATIC)

Gabay sa tulay ng mga asset mula sa Binance Smart Chain (BSC Network) patungo sa Polygon gamit ang xPollinate bridge

Pakibasa nang mabuti ang mga tagubilin at karagdagang dokumentasyon ng bawat partikular na opsyon bag i-bridge ang iyong mga asset!

Mga opsyon para sa pag-bridge mula sa Binance Smart Chain patungo sa Polygon Chain (MATIC)

Orbitchain PAANO ANG MGA ITO

xPollinate PAANO ANG MGA ITO:

  • OKEx - Centralized Exchange

OKEx PAANO ANG MGA ITO:

Last updated