Para sa OKEx Chain (OKT)

Paao mag-bridge ng mga asset sa Okex Chain

Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga sumusunod na maramihang pag-bridge PAANO-ANG-MGA-ITO mula, papunta at sa pagitan ng iba't ibang OKEx Chai (OKE) chain:

pageMula sa mga multiple chain papunta sa OKEx Chain

Last updated