Mag-bridge assets mula sa Binance CEX to Harmony (ONE)

Sa PAANO-ANG-MGA-ITO na ito, i-bridge natin ang ONE token mula sa Binance Centralized Exchange hanggang sa Harmony (ONE) network, gamit ang withdraw fuction sa Binance CEX. Tiyaking handa ka na ng iyong $ONE token sa iyong Binance Spot wallet. Kung wala ka pa nito, bumili ng ilan dito.

1) Pagkatapos mag-login sa Binance, i-click ang "Wallet" button sa kanang bahagi sa itaas at piliin ang "Fiat and Spot" wallet:

2) Hanapin ang $ONE sa lisstahan ng token at piliin ang "Withdraw" sa bahagi ng Action:

3) Sa screen na ito, ipasok ang iyong ONE address na nagsisimula sa one1.... Kung ang "one1.." wallet na inilagay mo sa Address block ay isang valid na wallet address, ang network dropdown selection ay awtomatikong lalabas sa "ONE - Harmony" bilang ipinapakita sa larawan sa ibaba:

Harmony ONE wallets start with "one1..", the equivalent of "0x..". To find out what your "one1.." wallet address is, go to the Harmony Block Explorer and input your "0x.." address in the search bar. Your "one1.." wallet address will be shown accordingly.

4) Ilagay ang halaga ng token na gusto mong i-withdraw at i-click ang "Withdraw" na button:

5) Tapusin ang lahat ng mga hakbang sa pag-verify at kung matagumpay ka, makikita mo ang pag-withdraw sa seksyong "Recent Withdrawals" sa ibaba ng pahina:

In times of congested chains, the withdrawal can take up a long time as shown in a warning after verification. While doing this HOW-TO, we got a warning that the withdrawal could take up to 12 hours, but actually took 5 minutes.

Last updated