Para sa Harmony (ONE)

Ang seksyong ito ay naglalaman ng sumusunod na maramihang pag-bridging PAANO-ANG-MGA-ITO mula at papunta sa Harmony (ONE) chain:

Mula sa Binance CEX:

pageMag-bridge assets mula sa Binance CEX to Harmony (ONE)

Mula sa BSC at ETH papunta sa Harmony (ONE):

page(Harmony One Bridge) Mag-bridge mula sa BSC o ETH > Harmony

Last updated