Para sa Cronos (CRO)

Para sa bridging asset sa Cronos sumangguni kami sa opisyal na Cronos chain bridging tutorial documentation:

Mula sa Crypto.com App > Cronos chain (CRO)

Mula sa Crypto.org Cronos Bridge Web App > Cronos chain (CRO)

Mula sa Crypto.org DeFi Wallet > Cronos chain (CRO)

Mula sa Crypto.org Chain Desktop Wallet > Cronos chain (CRO)

Iba pang may mga posibilidad na bridging option: - https://app.relaychain.com/#/cross-chain-bridge-transfer - Sinusuporan ng Iba't ibang mga chain

Last updated