Para sa BOBA L2

Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga gabay para sa pag-bridge ng mga asset sa BOBA L2 Network

Narito ang mga artikulo sa seksyon na ito

page(BobaBridge) Mga bridge asset mula ETH > BOBA L2

Last updated