Para sa Avalanche Network (AVAX)

Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga sumusunod na maramihang pag-bridge PAANO-ANG-MGA-ITO mula sa, papunta at sa pagitan ng iba't ibang Avalance Network (AVAX) chain:

Mula Binance CEX:

pagePag-bridge ng mga asset mula sa Binance CEX patungo sa AVAX (C-chain)

Mula ETH chain:

pagePag-bridge ng mga asset mula sa ETH patungo sa AVAX

Internal Avalanche Network (AVAX) sa pag-bridge ng (X chain > C chain):

pageI-bridge ang $AVAX mula sa X-chain patungo sa C-chain

Last updated