Para Moonriver (MOVR)

Ang seksyong ito ay naglalaman ng sumusunod na maramihang pag-bridging HOW-TO mula at papunta sa Moonriver (MOVR) chain:

Mula sa BSC papunta sa Moonriver:

page(Anyswap) Mag-bridge mula sa BSC > MOVRpage(Solarbeam) Bridge mula sa BSC > MOVRpage(SushiSwap) Paggamit ng Passport Meter Multi-Chain Bridge

Last updated