Multiple Chain-bridging na mga opsyon

Gumamit ng mga 3rd party na bridge para ilipat ang mga asset sa pagitan ng maraming chain

Ang listahan sa ibaba ay naglalaman ng mga tulay na magagamit upang ilipat ang iyong mga asset sa pagitan ng maraming network. Inirerekomenda namin na basahin mo nang lubusan ang katutubong dokumentasyon (DYOR), at suriin kung may available na liquidity sa magkabilang dulo bago gumawa ng anumang paggalaw.

Ang mga bridge na ito ay hindi nauugnay sa autofarm.network, kaya magpatuloy nang may pag-iingat bago gamitin ang mga ito.

Last updated