Mga Pagpipilian ng Multiple Chain-bridging

Gumagamit ng 3rd party na mga bridge para ma-ilipat ang mga asset sa pagitan ng multiple chains

Ang listahan sa ibaba ay naglalaman ng mga bridge na magagamit upang ilipat ang iyong mga asset sa pagitan ng maraming network. Inirerekomenda namin na basahin mo nang lubusan ang katutubong dokumentasyon (DYOR), at suriin kung may available na liquidity sa magkabilang dulo bago gumawa ng anumang paggalaw.

Ang mga bridge ay walang paraa para makipag-ugnayan autofarm.network, kaya magpatuloy nang may pag-iingat bago gamitin ang mga ito.

Last updated