Mga Bridge asset

This subsection of the Autofarm Wiki HOW-TO is dedicated to bridging assets to and from the autofarm-supported blockchains.

Ang subsection na ito ng Autofarm Wiki PAANO-ITO ay nakatuon sa pag-bridging ng mga asset papunta at mula sa mga blockchain na sinusuportahan ng autofarm.

Bridge assets to autofarm-supported blockchains:

Bridge assets to autofarm-supported blockchains:

pageMultiple Chain-bridging na mga opsyon

Multilple Chain-bridging options

pagePara sa Binance Smart Chain (BSC)pagePara sa Polygon Chain (MATIC)pagePara sa Huobi ECO Chain (HECO)pagePara sa Avalanche Network (AVAX)pagePara sa Fantom (FTM)pagePara Moonriver (MOVR)pagePara Moonriver (MOVR)pagePara sa OKEx Chain (OKT)pagePara sa Celo Chain (CELO)pagePara sa Klaytn Chain (KLAY)pagePara sa Harmony (ONE)pagePara sa xDai chain (xDai)pagePara sa Cronos (CRO)pagePara sa Velas Chain (VLX)

To Binance Smart Chain (BSC)

To Polygon Chain (MATIC)

To Huobi ECO Chain (HECO)

To Avalanche Network (AVAX)

To Fantom (FTM)

To Moovriver (MOVR)

To OKEx Chain (OKT)

To Celo Chain (CELO)

To Klaytn Chain (KLAY)

To Harmony (ONE)

To xDai chain (xDai)

To Cronos (CRO)

To Velas Chain (VLX)

Last updated