Mag-withdraw sa mga Autofarm vault gamit ang block explorer

Kung sakaling magkaroon ng outage/downtime ng user interface (UI), posible ring makipag-ugnayan at mag-trigger ng mga smart contract ng Autofarm sa paggamit ng block explorer tulad ng bscscan.com o polygonscan.com. Ang kasalukuyang HOW-TO ay magpapaliwanag ng mga hakbang para sa Binance Smart Chain (BSC) block explorer: https://www.bscscan.com. Ngunit ang mga hakbang na ito ay maaari ding gawin para sa polygonscan.com. Kung mayroong anumang mga hakbang na naiiba sa mga hakbang ng BSC, ito ay iha-highlight sa mga hakbang. Mga aspeto na kailangan para sa mga hakbang sa HOW-TO: desktop browser (mas maganda ang Chrome) at ang MetaMask plugin.

1) Get Metamask sa https://www.metamask.io at i-import ang iyong seed kung kinakailangan.

2) Kunin ang PID ng iyong mga pondo. Ang PID ay tumutukoy sa Pool ID at ang halaga nito na itinalaga sa bawat pool mula sa kontrata ng deployer. Mayroong 3 paraan upang maghanap para sa vault PID at lahat ng 3 ay ipapaliwanag dito:

Halimbawa ng Autofarm Vault PoolID (PID) na listahan:

		[99999, "0.0x", "AUTO", "AUTO", 9095091.430447362, "16.9"],
		[6, "5.0x", "WBNB-AUTO LP", "AUTO", 17441739.609261125, "132.9"],
		[379, "1.0x", "WBNB-AUTO LP", "Wault", 3937759.125155675, "124.2"],
		[345, ".35x", "BUSD-AUTO LP", "MDEX", 2149122.197975801, "103.0"],
		[378, ".00x", "USDG-AUTO LP", "Gambit", 147442.00790624376, "0.0"],
		[96, ".03x", "WBNB-AUTO LP", "Bakery", 396214.4998058744, "110.0"],
		[1, ".00x", "WBNB", "Venus", 265975.9226781789, "7.1"],
		[2, ".00x", "BUSD", "Venus", 62974.680672799725, "3.0"],
		[16, ".00x", "USDT", "Venus", 34061.744668613144, "3.9"],
		[17, ".00x", "USDC", "Venus", 43523.78688591161, "3.0"],
		[3, ".00x", "BTCB", "Venus", 74612.9809077747, "1.5"],
		[4, ".00x", "ETH", "Venus", 581528.347095595, "1.4"],
		[18, ".00x", "DOT", "Venus", 11591.923670716676, "0.7"],
		[5, ".00x", "LINK", "Venus", 20918.77183175577, "1.0"],
		[84, ".00x", "WBNB", "Venus", 59221.0682381346, "7.1"],
		[85, ".00x", "BUSD", "Venus", 17464.488049051302, "3.0"],
		[86, ".00x", "USDT", "Venus", 21799.47485723687, "5.0"],
		[87, ".00x", "USDC", "Venus", 39440.84013500392, "4.3"],
		[89, ".00x", "BTCB", "Venus", 17248.549064700364, "1.5"],
		[90, ".00x", "ETH", "Venus", 10998.860970482989, "1.4"],
		[91, ".00x", "DOT", "Venus", 4343.910969563692, "0.7"],
		[92, ".00x", "LINK", "Venus", 12378.070629279946, "1.0"],
		[93, ".00x", "SXP", "Venus", 57425.09656282866, "2.0"],
		[94, ".00x", "ADA", "Venus", 2353.8976940283105, "2.1"],
		[95, ".00x", "WBNB-BELT LP (PCSv1)", "Belt", 4598.237075340685, "0.0"],
		[344, ".50x", "WBNB-BELT LP (PCSv2)", "Belt", 23537725.76119967, "170.2"],
		[341, "2.0x", "USDT-USDC-BUSD-DAI BLP", "Belt", 102162391.27364568, "15.5"],
		[338, "1.0x", "beltBNB", "Belt", 58727504.544664815, "26.4"],
		[339, "1.0x", "beltBTC", "Belt", 95171883.35204439, "8.7"],
		[340, "1.0x", "beltETH", "Belt", 76069804.27757157, "9.4"],
		[370, ".05x", "WEX", "Wault", 469885.9120177081, "168.1"],
		[358, ".05x", "WBNB-WEX LP", "Wault", 1802438.9831818007, "1099.5"],
		[359, ".05x", "WBNB-WAULTx LP", "Wault", 715933.7864044434, "149.1"],
		[360, ".05x", "WBNB-BUSD LP", "Wault", 1213335.4110057943, "26.6"],
		[361, ".05x", "WBNB-BTCB LP", "Wault", 4236395.039068057, "20.7"],
		[362, ".05x", "WBNB-ETH LP", "Wault", 1158313.1866599147, "25.8"],
		[363, ".05x", "WBNB-USDT LP", "Wault", 696880.5376648004, "58.8"],
		[364, ".05x", "WBNB-DOT LP", "Wault", 2784161.2119739363, "15.9"],
		[365, ".05x", "BUSD-USDT LP", "Wault", 2605644.396057761, "9.8"],
		[366, ".05x", "BUSD-BTCB LP", "Wault", 952700.4021661516, "27.0"],
		[367, ".05x", "BUSD-DAI LP", "Wault", 2667545.330994414, "11.1"],
		[368, ".05x", "BUSD-ETH LP", "Wault", 527152.8720425674, "40.5"],
		[376, ".00x", "USDG-xGMT LP", "Gambit", 57916.37582486554, "0.0"],
		[377, ".00x", "USDG-GMT LP", "Gambit", 37250.525393741176, "0.0"],
		[357, ".01x", "BGOV", "BZX", 195994.0787147738, "79.0"],
		[143, ".00x", "WBNB-BGOV LP (PCSv1)", "BZX", 26232.820057151606, "0.0"],
		[355, ".01x", "WBNB-BGOV LP (PCSv2)", "BZX", 184589.06067431538, "51.4"],
		[137, ".03x", "iBNB", "BZX", 2728753.1540304967, "15.9"],
		[138, ".03x", "iBUSD", "BZX", 4335732.298764624, "11.7"],
		[139, ".03x", "iUSDT", "BZX", 3468369.918218795, "11.8"],
		[140, ".01x", "iBTC", "BZX", 919410.325353995, "4.7"],
		[141, ".01x", "iETH", "BZX", 735957.2618974245, "6.8"],
		[142, ".01x", "iLINK", "BZX", 735552.1935648792, "6.0"],
		[396, ".10x", "MDX", "MDEX", 4480815.452339216, "368.2"],
		[127, ".10x", "WBNB-MDX LP", "MDEX", 6822123.705713265, "74.8"],
		[134, ".10x", "BUSD-MDX LP", "MDEX", 3301501.980734845, "131.3"],
		[128, ".01x", "USDT-MDX LP", "MDEX", 351178.8220346721, "105.6"],
		[129, ".05x", "USDT-BTCB LP", "MDEX", 4332576.306518654, "32.6"],
		[130, ".05x", "USDT-ETH LP", "MDEX", 4522601.549376259, "39.4"],
		[131, ".08x", "USDT-USDC LP", "MDEX", 7480997.673968517, "6.5"],
		[132, ".05x", "USDT-BUSD LP", "MDEX", 6033299.814642476, "9.8"],
		[133, ".05x", "BTCB-ETH LP", "MDEX", 6603430.542167124, "13.7"],
		[144, ".05x", "WBNB-USDT LP", "MDEX", 2600909.45524539, "51.5"],
		[145, ".05x", "WBNB-BUSD LP", "MDEX", 2337976.6911513996, "36.2"],
		[146, ".01x", "WBNB-BTCB LP", "MDEX", 9307124.873910276, "15.1"],
		[147, ".05x", "WBNB-ETH LP", "MDEX", 7395765.426961836, "19.4"],
		[148, ".02x", "USDT-FIL LP", "MDEX", 583322.8749642182, "73.2"],
		[149, ".01x", "USDT-ADA LP", "MDEX", 509841.39371909923, "29.1"],
		[150, ".03x", "USDT-DAI LP", "MDEX", 2582203.138177681, "10.2"],
		[151, ".01x", "USDT-DOT LP", "MDEX", 1132044.8481931959, "49.3"],
		[152, ".00x", "USDT-DOT LP (DEPRECATED)", "MDEX", 0.01495759238590491, "46.6"],
		[158, ".01x", "USDT-XRP LP", "MDEX", 297234.84780463885, "40.9"],
		[153, ".01x", "USDT-LTC LP", "MDEX", 523849.54915537685, "46.6"],
		[154, ".00x", "BUSD-BTCB LP", "MDEX", 98645.37240079994, "0.0"],
		[155, ".00x", "BUSD-ETH LP", "MDEX", 21978.558876737156, "0.0"],
		[156, ".00x", "BUSD-BCH LP", "MDEX", 31065.48752351706, "0.0"],
		[157, ".03x", "ETH-BETH LP", "MDEX", 7192963.973033479, "4.2"],
		[395, ".03x", "WBNB-CAKE LP", "MDEX", 511216.5902888616, "62.9"],
		[397, ".01x", "WBNB-DOT LP", "MDEX", 1426003.2086618987, "21.3"],
		[393, ".01x", "WBNB-UNI LP", "MDEX", 118678.11812508042, "52.0"],
		[392, ".01x", "WBNB-BCH LP", "MDEX", 252534.4957291426, "40.0"],
		[391, ".01x", "USDT-DOGE LP", "MDEX", 233672.19422760725, "56.4"],
		[398, ".00x", "USDT-ADA LP", "MDEX", 67529.53837849235, "23.1"],
		[389, ".01x", "BUSD-SUSHI LP", "MDEX", 94358.55313751871, "39.2"],
		[97, ".05x", "WBNB-BAKE LP", "Bakery", 1061054.0268519907, "38.9"],
		[98, ".05x", "WBNB-BTCB LP", "Bakery", 12601703.597152133, "19.1"],
		[99, ".00x", "WBNB-pCWS LP", "Bakery", 1583.7921874491228, "0.0"],
		[243, ".50x", "WBNB-CAKE LP", "Pancake (v2)", 17605505.816593077, "69.1"],
		[381, ".05x", "BUSD-CAKE LP", "Pancake (v2)", 1249555.8055774837, "62.2"],
		[244, ".35x", "WBNB-BUSD LP", "Pancake (v2)", 23929704.947277047, "18.7"],
		[245, ".05x", "WBNB-USDT LP", "Pancake (v2)", 3950463.9430904854, "21.7"],
		[246, ".05x", "WBNB-BTCB LP", "Pancake (v2)", 1928469.7952381892, "18.7"],
		[247, ".05x", "WBNB-ETH LP", "Pancake (v2)", 2426528.5700908513, "18.9"],
		[248, ".05x", "BUSD-USDT LP", "Pancake (v2)", 4129864.728234344, "9.0"],
		[249, ".03x", "BUSD-VAI LP", "Pancake (v2)", 1532182.5753730356, "14.3"],
		[250, ".05x", "WBNB-DOT LP", "Pancake (v2)", 6303673.980738877, "14.0"],
		[251, ".08x", "WBNB-LINK LP", "Pancake (v2)", 5045070.21845163, "30.8"],
		[252, ".08x", "WBNB-UNI LP", "Pancake (v2)", 2499290.041615226, "33.4"],
		[253, ".01x", "WBNB-DODO LP", "Pancake (v2)", 415396.94686913944, "81.4"],
		[254, ".03x", "ETH-COMP LP", "Pancake (v2)", 1036784.6153569485, "27.3"],
		[255, ".00x", "WBNB-YFI LP", "Pancake (v2)", 20738.280063133112, "0.0"],
		[256, ".05x", "WBNB-ALPHA LP", "Pancake (v2)", 989867.2663368786, "71.1"],
		[257, ".05x", "WBNB-XRP LP", "Pancake (v2)", 3068497.440031373, "32.9"],
		[258, ".08x", "WBNB-ADA LP", "Pancake (v2)", 3753794.371012427, "23.4"],
		[259, ".08x", "WBNB-BAND LP", "Pancake (v2)", 1954479.1760780525, "67.2"],
		[260, ".01x", "WBNB-ATOM LP", "Pancake (v2)", 785304.3423202597, "28.8"],
		[261, ".08x", "WBNB-XVS LP", "Pancake (v2)", 1180699.9173893023, "76.1"],
		[262, ".03x", "WBNB-SFP LP", "Pancake (v2)", 635278.5618966607, "38.1"],
		[263, ".03x", "WBNB-TWT LP", "Pancake (v2)", 2812823.2700610254, "82.5"],
		[264, ".03x", "WBNB-SXP LP", "Pancake (v2)", 1971387.527976738, "42.1"],
		[265, ".03x", "BUSD-UST LP", "Pancake (v2)", 2582042.8951802445, "13.3"],
		[266, ".00x", "UST-MAMZN LP", "Pancake (v2)", 58174.812808870985, "0.0"],
		[267, ".00x", "UST-MGOOGL LP", "Pancake (v2)", 67180.42377205897, "0.0"],
		[268, ".00x", "UST-MNFLX LP", "Pancake (v2)", 60880.632036343595, "0.0"],
		[269, ".00x", "UST-MTSLA LP", "Pancake (v2)", 57193.93323180898, "0.0"],
		[270, ".03x", "WBNB-INJ LP", "Pancake (v2)", 2069562.6478127697, "72.8"],
		[271, ".03x", "WBNB-REEF LP", "Pancake (v2)", 2673525.941497812, "69.4"],
		[272, ".00x", "WBNB-wSOTE LP", "Pancake (v2)", 9596.779618562738, "0.0"],
		[273, ".01x", "WBNB-HELMET LP", "Pancake (v2)", 181782.92752393434, "66.7"],
		[274, ".03x", "WBNB-BTCST LP", "Pancake (v2)", 1854520.056334738, "99.2"],
		[275, ".03x", "WBNB-FRONT LP", "Pancake (v2)", 932757.5168250763, "322.7"],
		[276, ".00x", "WBNB-HARD LP", "Pancake (v2)", 22911.239403131138, "0.0"],
		[277, ".01x", "WBNB-BSCX LP", "Pancake (v2)", 661455.4717627902, "51.8"],
		[278, ".03x", "WBNB-LIT LP", "Pancake (v2)", 2028391.0326982045, "63.1"],
		[279, ".00x", "WBNB-UNFI LP", "Pancake (v2)", 15407.388134197767, "0.0"],
		[280, ".01x", "WBNB-DITTO LP", "Pancake (v2)", 451851.7098311292, "154.3"],
		[242, ".01x", "WBNB-CTK LP", "Pancake (v2)", 590256.7901631958, "55.0"],
		[281, ".03x", "BUSD-LINA LP", "Pancake (v2)", 765466.1563754979, "133.6"],
		[282, ".00x", "WBNB-TEN LP", "Pancake (v2)", 3999.4222331409687, "0.0"],
		[283, ".00x", "WBNB-bALBT LP", "Pancake (v2)", 34635.772466917035, "0.0"],
		[284, ".00x", "WBNB-SWGb LP", "Pancake (v2)", 1330.088771962096, "0.0"],
		[285, ".01x", "WBNB-ZEE LP", "Pancake (v2)", 940069.0806791774, "187.8"],
		[286, ".01x", "WBNB-BRY LP", "Pancake (v2)", 638649.7641525844, "53.5"],
		[287, ".03x", "WBNB-SWINGBY LP", "Pancake (v2)", 401496.0166469307, "148.9"],
		[288, ".00x", "WBNB-bOPEN LP", "Pancake (v2)", 2256.1648758465553, "0.0"],
		[289, ".00x", "WBNB-BOR LP", "Pancake (v2)", 20599.30099795386, "0.0"],
		[290, ".01x", "WBNB-BMXX LP", "Pancake (v2)", 902924.3014815868, "627.5"],
		[291, ".01x", "WBNB-WATCH LP", "Pancake (v2)", 648771.4820212211, "31.2"],
		[292, ".01x", "WBNB-BEL LP", "Pancake (v2)", 751156.7191051021, "79.5"],
		[293, ".01x", "WBNB-BUX LP", "Pancake (v2)", 83001.7181994103, "113.2"],
		[294, ".01x", "WBNB-ALICE LP", "Pancake (v2)", 1105582.3235702112, "72.5"],
		[295, ".01x", "WBNB-COS LP", "Pancake (v2)", 170676.40888017166, "88.8"],
		[296, ".01x", "WBNB-DUSK LP", "Pancake (v2)", 113272.1903627384, "102.5"],
		[297, ".01x", "WBNB-TRADE LP", "Pancake (v2)", 149855.1987868142, "191.1"],
		[298, ".01x", "WBNB-LTO LP", "Pancake (v2)", 1514365.5282281644, "165.5"],
		[299, ".01x", "WBNB-pCWS LP", "Pancake (v2)", 306185.14477411314, "354.6"],
		[300, ".03x", "WBNB-ZIL LP", "Pancake (v2)", 1063538.4671646995, "65.8"],
		[301, ".01x", "WBNB-LIEN LP", "Pancake (v2)", 1128190.3882921739, "874.3"],
		[302, ".01x", "WBNB-SWTH LP", "Pancake (v2)", 387447.9317904546, "92.1"],
		[303, ".01x", "WBNB-DFT LP", "Pancake (v2)", 77786.85852179986, "1051.4"],
		[304, ".01x", "WBNB-PBTC LP", "Pancake (v2)", 842943.9618419677, "39.1"],
		[305, ".01x", "WBNB-GUM LP", "Pancake (v2)", 303899.1789155942, "892.6"],
		[306, ".01x", "WBNB-DEGO LP", "Pancake (v2)", 324106.3917017871, "143.6"],
		[307, ".01x", "BUSD-XMARK LP", "Pancake (v2)", 336034.3707392926, "457.3"],
		[308, ".01x", "BUSD-TPT LP", "Pancake (v2)", 225608.7842534617, "57.3"],
		[309, ".01x", "BUSD-DEXE LP", "Pancake (v2)", 137025.35921180408, "128.7"],
		[310, ".01x", "BUSD-RAMP LP", "Pancake (v2)", 395350.71726560075, "143.7"],
		[311, ".01x", "BUSD-NULS LP", "Pancake (v2)", 89176.28538787892, "124.3"],
		[312, ".01x", "BUSD-FOR LP", "Pancake (v2)", 744782.0707675958, "161.8"],
		[314, ".01x", "WBNB-NRV LP", "Pancake (v2)", 397355.7886340684, "516.2"],
		[315, ".00x", "WBNB-EASY LP", "Pancake (v2)", 1347.2169362662373, "0.0"],
		[316, ".01x", "WBNB-ODDZ LP", "Pancake (v2)", 231121.34497740594, "460.7"],
		[317, ".01x", "BUSD-HOO LP", "Pancake (v2)", 173936.23173917245, "210.2"],
		[318, ".01x", "WBNB-APYS LP", "Pancake (v2)", 86356.90240121666, "188.5"],
		[319, ".01x", "WBNB-TKO LP", "Pancake (v2)", 619156.9767664849, "82.3"],
		[320, ".01x", "WBNB-BONDLY LP", "Pancake (v2)", 983424.3268724445, "182.2"],
		[321, ".01x", "WBNB-ITAM LP", "Pancake (v2)", 150564.09781958803, "255.8"],
		[322, ".01x", "WBNB-ARPA LP", "Pancake (v2)", 210728.6559053169, "204.4"],
		[323, ".01x", "WBNB-EPS LP", "Pancake (v2)", 1073665.27981139, "372.6"],
		[324, ".01x", "WBNB-JGN LP", "Pancake (v2)", 593560.4424596684, "252.9"],
		[325, ".01x", "WBNB-TLM LP", "Pancake (v2)", 241226.5659970564, "190.4"],
		[326, ".01x", "WBNB-PERL LP", "Pancake (v2)", 763288.8414757183, "182.7"],
		[327, ".01x", "WBNB-ALPA LP", "Pancake (v2)", 312030.62109515234, "781.9"],
		[328, ".01x", "WBNB-HZN LP", "Pancake (v2)", 151819.3801619402, "99.7"],
		[329, ".01x", "WBNB-bROOBEE LP", "Pancake (v2)", 769334.7609744094, "51.7"],
		[330, ".01x", "WBNB-SUTER LP", "Pancake (v2)", 238684.34147212436, "651.4"],
		[337, ".01x", "WBNB-CGG LP", "Pancake (v2)", 222358.7181433034, "124.0"],
		[332, ".01x", "BUSD-HAKKA LP", "Pancake (v2)", 186450.5328694034, "50.6"],
		[333, ".01x", "WBNB-XED LP", "Pancake (v2)", 304908.3572268504, "630.0"],
		[334, ".05x", "BTCB-τBTC LP", "Pancake (v2)", 696967.3376665153, "86.4"],
		[335, ".01x", "BTCB-bDIGG LP", "Pancake (v2)", 362710.77599734336, "47.9"],
		[336, ".01x", "BTCB-bBADGER LP", "Pancake (v2)", 1027983.1254377824, "30.6"],
		[353, ".01x", "BUSD-DFD LP", "Pancake (v2)", 280419.98103099456, "447.2"],
		[354, ".05x", "BUSD-BTCB LP", "Pancake (v2)", 1526871.5045289132, "17.0"],
		[352, ".01x", "WBNB-LMT LP", "Pancake (v2)", 211745.26469010705, "323.1"],
		[371, ".01x", "WBNB-BTT LP", "Pancake (v2)", 1002035.0088591338, "78.7"],
		[372, ".01x", "WBNB-TRX LP", "Pancake (v2)", 3465019.9029830582, "50.4"],
		[373, ".01x", "WBNB-WIN LP", "Pancake (v2)", 6147240.882006211, "105.8"],
		[374, ".01x", "BUSD-MATH LP", "Pancake (v2)", 296697.2468057601, "178.0"],
		[375, ".01x", "BUSD-KUN LP", "Pancake (v2)", 1210901.8681168437, "488.9"],
		[399, ".01x", "WBNB-HOTCROSS LP", "Pancake (v2)", 594752.9010554305, "368.4"],
		[400, ".01x", "WBNB-RFOX LP", "Pancake (v2)", 56854.86269234899, "509.2"],
		[401, ".01x", "BUSD-CHR LP", "Pancake (v2)", 421564.87756495207, "173.4"],
		[402, ".01x", "WBNB-VRT LP", "Pancake (v2)", 91650.11645823106, "437.5"],
		[403, ".05x", "BUSD-TUSD LP", "Pancake (v2)", 4077181.2057315395, "12.6"],
		[404, ".01x", "BUSD-QKC LP", "Pancake (v2)", 104746.03971654944, "550.5"],
		[405, ".01x", "BUSD-BCFX LP", "Pancake (v2)", 256930.2417448607, "234.1"],
		[406, ".03x", "ETH-BTCB LP", "Pancake (v2)", 10749205.499997167, "11.2"],
		[407, ".03x", "ETH-USDC LP", "Pancake (v2)", 592217.8822254143, "32.9"],
		[7, ".50x", "CAKE", "Pancake (v2)", 29151724.115786366, "108.8"],
		[8, ".00x", "WBNB-CAKE LP", "Pancake (v1)", 52867.73150315499, "0.0"],
		[10, ".00x", "WBNB-BUSD LP", "Pancake (v1)", 28465.775399278762, "0.0"],
		[11, ".00x", "WBNB-BTCB LP", "Pancake (v1)", 955.9653999348845, "0.0"],
		[19, ".00x", "WBNB-ETH LP", "Pancake (v1)", 14579.384958034212, "0.0"],
		[44, ".00x", "ETH-BETH LP", "Pancake (v1)", 7595.272105146897, "0.0"],
		[21, ".00x", "BUSD-USDT LP", "Pancake (v1)", 8138.205158527579, "0.0"],
		[22, ".00x", "BUSD-VAI LP", "Pancake (v1)", 2742.0331586775937, "0.0"],
		[81, ".00x", "WBNB-DOT LP", "Pancake (v1)", 1541.5814784655347, "0.0"],
		[23, ".00x", "WBNB-LINK LP", "Pancake (v1)", 7942.462601037731, "0.0"],
		[25, ".00x", "WBNB-UNI LP", "Pancake (v1)", 409.7646404298033, "0.0"],
		[82, ".00x", "WBNB-DODO LP", "Pancake (v1)", 210.47179084936917, "0.0"],
		[45, ".00x", "ETH-COMP LP", "Pancake (v1)", 3882.9262662375386, "0.0"],
		[46, ".00x", "WBNB-YFI LP", "Pancake (v1)", 6.794982697262982, "0.0"],
		[30, ".00x", "WBNB-ALPHA LP", "Pancake (v1)", 2423.1846206402693, "0.0"],
		[47, ".00x", "WBNB-XRP LP", "Pancake (v1)", 1832.2435593646169, "0.0"],
		[48, ".00x", "WBNB-ADA LP", "Pancake (v1)", 14694.66985788182, "0.0"],
		[49, ".00x", "WBNB-EOS LP", "Pancake (v1)", 18.427118092430508, "0.0"],
		[65, ".00x", "WBNB-ATOM LP", "Pancake (v1)", 159.9055499971832, "0.0"],
		[66, ".00x", "WBNB-XTZ LP", "Pancake (v1)", 4.254101594429826, "0.0"],
		[37, ".00x", "WBNB-EGLD LP", "Pancake (v1)", 3992.392750031332, "0.0"],
		[26, ".00x", "WBNB-BAND LP", "Pancake (v1)", 20433.737166722338, "0.0"],
		[29, ".00x", "WBNB-XVS LP", "Pancake (v1)", 116.3526057171797, "0.0"],
		[50, ".00x", "WBNB-SFP LP", "Pancake (v1)", 2422.099349561353, "0.0"],
		[27, ".00x", "WBNB-TWT LP", "Pancake (v1)", 1623.3913047166866, "0.0"],
		[28, ".00x", "WBNB-SXP LP", "Pancake (v1)", 6693.143989764815, "0.0"],
		[32, ".00x", "BUSD-UST LP", "Pancake (v1)", 1058.7472113082454, "0.0"],
		[51, ".00x", "UST-MAMZN LP", "Pancake (v1)", 1939.8104434750833, "0.0"],
		[52, ".00x", "UST-MGOOGL LP", "Pancake (v1)", 3551.245216976446, "0.0"],
		[53, ".00x", "UST-MNFLX LP", "Pancake (v1)", 15787.558803766387, "0.0"],
		[54, ".00x", "UST-MTSLA LP", "Pancake (v1)", 26377.393199661878, "0.0"],
		[38, ".00x", "WBNB-INJ LP", "Pancake (v1)", 3344.3754009563777, "0.0"],
		[55, ".00x", "WBNB-REEF LP", "Pancake (v1)", 10793.240958956261, "0.0"],
		[34, ".00x", "WBNB-wSOTE LP", "Pancake (v1)", 590.4362037065594, "0.0"],
		[36, ".00x", "WBNB-HELMET LP", "Pancake (v1)", 5278.057582111058, "0.0"],
		[33, ".00x", "WBNB-BTCST LP", "Pancake (v1)", 19540.227036546854, "0.0"],
		[35, ".00x", "WBNB-FRONT LP", "Pancake (v1)", 6029.708634059823, "0.0"],
		[56, ".00x", "WBNB-HARD LP", "Pancake (v1)", 1125.1636223728165, "0.0"],
		[57, ".00x", "WBNB-BSCX LP", "Pancake (v1)", 1602.3514107245503, "0.0"],
		[58, ".00x", "WBNB-LIT LP", "Pancake (v1)", 9635.652381021182, "0.0"],
		[59, ".00x", "WBNB-UNFI LP", "Pancake (v1)", 50.60389876412119, "0.0"],
		[60, ".00x", "WBNB-BCH LP", "Pancake (v1)", 20.867697097408914, "0.0"],
		[61, ".00x", "WBNB-DITTO LP", "Pancake (v1)", 1009.1072359816046, "0.0"],
		[62, ".00x", "WBNB-CTK LP", "Pancake (v1)", 66.24415887537712, "0.0"],
		[64, ".00x", "BUSD-LINA LP", "Pancake (v1)", 791.2387877154551, "0.0"],
		[63, ".00x", "WBNB-HGET LP", "Pancake (v1)", 3038.95788912091, "0.0"],
		[71, ".00x", "WBNB-TEN LP", "Pancake (v1)", 47.119160476584916, "0.0"],
		[67, ".00x", "WBNB-bALBT LP", "Pancake (v1)", 8312.443710183506, "0.0"],
		[72, ".00x", "WBNB-SWGb LP", "Pancake (v1)", 0.45313449914261933, "0.0"],
		[68, ".00x", "WBNB-ZEE LP", "Pancake (v1)", 496.32188737584045, "0.0"],
		[69, ".00x", "WBNB-BRY LP", "Pancake (v1)", 1610.209729881611, "0.0"],
		[70, ".00x", "WBNB-SWINGBY LP", "Pancake (v1)", 2496.3919531343045, "0.0"],
		[83, ".00x", "WBNB-bOPEN LP", "Pancake (v1)", 5639.98863689041, "0.0"],
		[100, ".00x", "WBNB-BOR LP", "Pancake (v1)", 4.830479526043838, "0.0"],
		[101, ".00x", "WBNB-BMXX LP", "Pancake (v1)", 3.8151653699551096, "0.0"],
		[102, ".00x", "WBNB-WATCH LP", "Pancake (v1)", 135.97884687115987, "0.0"],
		[103, ".00x", "WBNB-BEL LP", "Pancake (v1)", 0.7700015439570694, "0.0"],
		[104, ".00x", "WBNB-BUX LP", "Pancake (v1)", 108.45771191709284, "0.0"],
		[105, ".00x", "WBNB-ALICE LP", "Pancake (v1)", 128.55461455779198, "0.0"],
		[106, ".00x", "WBNB-COS LP", "Pancake (v1)", 463.951926464356, "0.0"],
		[107, ".00x", "WBNB-DUSK LP", "Pancake (v1)", 3.7987617763786186, "0.0"],
		[108, ".00x", "WBNB-TRADE LP", "Pancake (v1)", 1650.5959410556738, "0.0"],
		[109, ".00x", "WBNB-LTO LP", "Pancake (v1)", 2.5629780959404953, "0.0"],
		[110, ".00x", "WBNB-pCWS LP", "Pancake (v1)", 0.8745342778413059, "0.0"],
		[111, ".00x", "WBNB-ZIL LP", "Pancake (v1)", 206.90270856174382, "0.0"],
		[112, ".00x", "WBNB-LIEN LP", "Pancake (v1)", 131.28590315173088, "0.0"],
		[113, ".00x", "WBNB-SWTH LP", "Pancake (v1)", 5168.374557446312, "0.0"],
		[114, ".00x", "WBNB-DFT LP", "Pancake (v1)", 8.532440212757471, "0.0"],
		[115, ".00x", "WBNB-PBTC LP", "Pancake (v1)", 10.345198547116839, "0.0"],
		[116, ".00x", "WBNB-GUM LP", "Pancake (v1)", 58.26418256653115, "0.0"],
		[117, ".00x", "WBNB-DEGO LP", "Pancake (v1)", 0.009648648187898847, "0.0"],
		[118, ".00x", "BUSD-IOTX LP", "Pancake (v1)", 258.75393233611777, "0.0"],
		[119, ".00x", "BUSD-XMARK LP", "Pancake (v1)", 1.8068265774003471, "0.0"],
		[120, ".00x", "BUSD-TPT LP", "Pancake (v1)", 738.8651811463849, "0.0"],
		[121, ".00x", "BUSD-DEXE LP", "Pancake (v1)", 6.862990342055953, "0.0"],
		[122, ".00x", "BUSD-RAMP LP", "Pancake (v1)", 2.455809936711365, "0.0"],
		[123, ".00x", "BUSD-NULS LP", "Pancake (v1)", 15.351406915914406, "0.0"],
		[124, ".00x", "BUSD-FOR LP", "Pancake (v1)", 3.721955248434738, "0.0"],
		[125, ".00x", "BUSD-TXL LP", "Pancake (v1)", 117.89146763213981, "0.0"],
		[348, ".10x", "BANANA", "ApeSwap", 3220395.0706985365, "237.4"],
		[346, ".10x", "BANANA-WBNB LP", "ApeSwap", 2766850.1389196664, "333.5"],
		[347, ".10x", "BANANA-BUSD LP", "ApeSwap", 1445361.845519974, "314.9"],
		[73, ".01x", "EGG-BUSD LP", "Goose", 1214691.3400976812, "1255.2"],
		[74, ".01x", "EGG-WBNB LP", "Goose", 1609401.8660437074, "885.6"],
		[386, ".01x", "WINGS", "Jet", 444482.0046988614, "1379.0"],
		[382, ".01x", "WBNB-WINGS LP", "Jet", 887481.4827526076, "2753.6"],
		[383, ".01x", "BUSD-WINGS LP", "Jet", 243440.2317270925, "2056.6"],
		[387, ".01x", "WBNB-BUSD LP", "Jet", 846514.0093277091, "38.3"],
		[385, ".01x", "BUSD-USDC LP", "Jet", 2647288.8521217145, "10.6"],
		[9, ".00x", "sBDO-BUSD LP", "bDollar", 124412.63925051125, "0.0"],
		[12, ".00x", "BDO-BUSD LP", "bDollar", 212145.11208089787, "0.0"],
		[13, ".00x", "WBNB-BDO LP", "bDollar", 74897.64067435267, "0.0"],
		[79, ".00x", "VIKING-BUSD LP", "Viking", 13226.333137805483, "1660.8"],
		[80, ".00x", "VIKING-WBNB LP", "Viking", 3890.484094231425, "769.7"]

Option 1: Kunin ang listahan ng PID mula sa Autofarm API:

Ang listahan sa itaas sa isang halimbawa ng resulta na kinuha mula sa API. Upang kunin ang listahang ito, pumunta sa

Binance Smart Chain (BSC) Autofarm vaultinfo API:

https://static.autofarm.network/bsc/farm_data.json or

Polygon Chain (MATIC) Autofarm vaultinfo API:

https://static.autofarm.network/polygon/farm_data.json

Kopyahin ang teksto at i-paste ang output sa https://jsonlint.com/. Pagkatapos ay mag-click sa "Validate JSON" at pumunta sa huling seksyon upang maghanap ng listahan kasama ang lahat ng magagamit na mga vault kasama ng kanilang mga PID.

Option 2: hanapin ang vault PID sa block explorer

Ang isa pang paraan upang makakuha ng PID ng mga vault, ay sa pamamagitan ng pagpunta sa bscscan.com (o o polygonscan.com), at hanapin ang hash ng transaksyon sa deposito ng iyong wallet. Pagkatapos sa mga detalye ng transaksyon (txn), maaari mong i-click ang show more > input data > decode data. Ibibigay nito sa iyo ang aktwal na PID ng vault kung saan mo idineposito ang iyong mga asset.

Option 3: hanapin ang vault PID sa autofarm website URL

Kung ikaw ay nasa vaultdetail ng isang vault sa autofarm (halimbawa:

https://autofarm.network/bsc/99999/ this page) you can see the vault PID in the URL -> 99999 in this example.

3) Pumunta sa Autofarm deployer contract. Hanapin ang contract sa bscscan.com (Address: 0x0895196562C7868C5Be92459FaE7f877ED450452)

Binance Smart Chain (BSC) Autofarm deployer contract:

https://www.bscscan.com/address/0x0895196562c7868c5be92459fae7f877ed450452#writeContract 

Polygon Chain (MATIC) Autofarm deployer contract:

https://polygonscan.com/address/0x89d065572136814230a55ddeeddec9df34eb0b76#writeContract

4) I-connect sa BSCscan via web3

5) I-click ang [Write Contract]

6) Maaari mong i-withdraw ang iyong buong deposito o piliin na anihin lamang ang $AUTO na mga reward, maaari ding gawin ang dalawa sa pamamagitan ng paggamit section 11: ”11. withdraw”.

Para anihin ang iyong $AUTO rewards:

  • Ilagay ang iyong PID in _pid

  • Ilagay ang 0 sa _wantAmt

  • I-click ang Write and approve the transaction.

Para iwithdraw ang iyong mga idinepositong pondo ng bahagyang o buo:

  • Ilagay ang iyong PID in _pid

  • Ilagay ang dami ng iyong i-withdraw, sa uint256 format, at _wantAmt

7) Pagkatapos mong punan ang PID, mag-click sa [Write Contract] at ang Metamask ay magpo-prompt ng isang window para aprubahan ang transaksyon. Kapag naisakatuparan na ang transaksyon, ang lahat ng iyong mga pondo ay babawiin mula sa Autofarm vault patungo sa iyong wallet.

Upang i-convert ang isang decimal na halaga sa uint256 format, mangyaring magpunta sa https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html

Last updated