Bumili ng insurance para sa Autofarm sa Soteria

Ang Soteria ay isang blockchain based mutual upang ibahagi ang mga panganib ng DeFi. Ang pagtaas ng panganib ng Smart Contract sa mundo ng DeFi ay nangangailangan ng desentralisadong solusyon. Ang Soteria ay idinisenyo bilang isang desentralisadong mutual. Lahat ng miyembro ay nagbabahagi ng panganib sa contract at mga pagbabalik para sa pagsakop at paglago ng kapital. Ang token ng Native Soteria ay kumakatawan sa membership. Ginagamit ang mga token para bumili ng smart contract cover, claims assessment, underwriting at governance. Ang lahat ng kapital na pondo ay nabibilang sa mga miyembro ng Soteria.

Mangyaring sumangguni sa sumusunod na opisyal na Soteria Manual sa PAANO-ANG-MGA-ITO bumili ng insurance para sa Autofarm na may Soteria:

(https://soteria.finance/docs/manual_en.pdf)

Last updated