Panimula

Hyper-optimised cross-chain yield aggregator

Ang AutoFarm ay isang yield farming aggregator na pinapatakbo sa parehas na Binance Smart Chain (BSC) at Huobi ECO chain (HECO)

Ang DApp (Decentralised Application) ay dinesenyo sa dahilan na ma-optimize ang DeFi (Decentralised Finance) sa mga user yields habang nakikipag-ugnayan sila sa iba pang DApps sa DeFi space.

Ang Autofarm ay sinimulan sa Binance Smart Chain ng walang pre-farm, walang pre-sales at may layunin na ma-optimize ang mga use ng DeFi yield farming sa pinaka mababang possibleng bayarin (Lahat ng APY at APRs ay ipinakita na may kasamang bayad).

Vaults

Ang AutoFarm Vaults ay isang yield optimizer platform nakatuon sa pagbibigay sa mga DeFi user ng auto-compounded yields sa empirical optimal intervals, habang hinahatak ang bayarin sa pamamagitan ng battle-tested smart contract code at best-in-class yield optimizing strategies. Autofarm uses a proprietary dynamic harvesting optimizer para mapagana ang pinakamataas na APYs sa aming vaults.

"Ang pinakamahusay lamang na yields, ng kusa."

Swap

Ang AutoSwap ay isang DEX aggregator na makakakuha para sayo ng pinakamaganda na mga presyo mula sa iyong mga DEX trade. Ang AutoSwap ay hahatiin ang iyong mga trade sa maramihang DEX para masigurado ang pinakamagandang presyo at pinaka mababang posibilidad. Ang iyong mga trade na may AutoFarm Swap ay magiging non front-runnable at non arbitrageable.

"Ang pinakamagandang "BSC DEX aggregator"

Last updated